Impresszum Help Sales ÁSZF Panaszkezelés DSA

Május 27.  Sátoraljaújhely: 3325 fő

Ezen a napon Nagyszőlősről további 3415, Nyíregyházáról 2709, Ungvárról 2988, Marosvásárhelyről pedig 3183 embert szállítottak el. 

Május 26.  Huszt: 3249 fő

Ugyanezen a napon elszállítottak további 3336 embert Szatmárnémetiből.


Május 25.  Aknaszlatina: 3317 fő

Ezen a napon Kolozsvárról 3130, Felsővisóról 3006 embert deportáltak.

Tisztelt Olvasók!


A Menetrend c. blog bevezetőjében azt írtam másfél hete, hogy az eddig rendelkezésre álló adatok olykor ellentmondóak, és korántsem biztos, hogy mindent pontosan tudunk a vidéki zsidóság deportálásáról. Mióta a blog elindult, számos megfontolandó észrevételt kaptam. Úgy gondolom, akkor járunk el helyesen, ha a blog mellett mindig jelezzük, ha egy-egy adat pontosítsára szorul, vagy komoly kétségek merülnek föl a helyességét illetően.


1. Minden jel arra mutat, hogy a kárpátaljai Ökörmezőről (Mizshirje) nem indítottak deportáló szerelvényt. A településnek ma nincs is vasútállomása. Viszont a Menetrendből hiányzott egy másik kárpátaljai település Száldobos (Szteblivka) ahonnan május 15-én vagy május 16-án, Alsókalocsa, Felsőkalocsa (Negróc), Iza, Szeklence, Husztsófalva, Kövesliget, Mihálka, Ósándorfalva, Ökörmező, Tarfalu zsidó lakosságát deportálták Auschwitzba, körülbelül 3000 embert. Erre Kádár Judit, a Szabadság téri Csöndes megemlékezés egyik szervezője hívta fel a figyelmünket.


2. A blog elindítása előtt minden érintett településen idehaza és a határokon túl levelet írtunk, amelyben azt kértük, írják meg nekünk, hogy ott helyben mit tudnak, mire emlékeznek a deportálásokkal kapcsolatban. Eddig Kassáról, Besztercéről, Munkácsról és Kolozsvárról érkezett válasz. Magyarországról még nem. A munkácsi polgármester, Lengyel Zoltán levelében felsorolja, hogy az általuk ismert adatok alapján mely napokon indultak szerelvények a városból. A Menetrend 8 ilyen indulásról tudott május 14-e és 23-a között. A levélból kiderül, hogy az ő tudomásuk szerint május 24-én is indult még egy vonat a városból, mellyel 3080 embert vittek el. Vagyis nemcsak Nagyváradról, hanem Munkácsról is összesen kilenc szerelvényt indítottak Auschwitzba.

Május 24. Kassa: 3172 fő

Aznap Husztról 3328, Munkácsról 3080 embert vittek el.

MI EZ A BLOG?

A május 14-től július 9-ig naponta jelentkező Menetrend – 1944 c. blog a vidéki magyar zsidóság deportálásának történetét követi nyomon napról-napra, azon az 57 napon keresztül, amelynek során a korábban már városi vagy városszéli gettókba, csillagos házakba, téglagyárakban, állattenyésztő telepeken, erdőszéleken alkalmilag felállított gyűjtőtáborokba összeterelt 437 000 embert vagonokra rakták, és összesen 147 szerelvénnyel a Német Birodalom területén lévő haláltáborokba szállították.


Olvassa el részletesebben!

A blogot Mink András történész szerkeszti

HTML